Ari Linna berättar

“När man tänker fåglar och Kökar, är Antons Gästhem som ett fågelnäst för fågelskådarna. Det är bekvämt, varmt och är nära till många av Kökars bästa fågelskådningsområden. Man kan börja fågelskådningen redan från trapporna av bostäderna i bra terräng för olika tättingar, och de mest värdefulla platserna att observera fågelflyttningen ligger passligt nära att nås även till fots från Antons, liksom bergen bakom kyrkan eller sjöbevakningsstationen.”

Ari Linna

“För tättingarna och flyttningen över sjön är högsäsongen på våren, från slutet av mars till slutet av maj, och på hösten, från augusti till oktober. Det är otroligt belönande att vistas på Kökar under flyttningen av ejdrar i mars-april eller lommar i andra halvan av maj.

Fågeldiversiteten är högst på våren under flyttningstiden, och över 240 fågelarter har upptäckts då. Vårperioden samt första veckan av juni bjuder också på mera sällsynta gäster, sådana som Finlands första mindre bergand, andra rostsparven och mera påtagliga, om inte årliga, obsar som t.ex. Mandarinand, Praktejder, Vitnäbbad islom, Röd glada, Bredstjärtad labb, Turturduva, Biätare, Härfågel, Svarthakad buskskvätta, Svartpannad törnskata och Kornsparv.

Kökar är också kanske den bästa platsen i Finland att se Halsbandsflugsnapparen i maj, då 4-5 individer har funnits på vår resa över veckoslutet. Det var just på Kökar där Halsbandsflugsnapparen hittades för första gången i Finland.”

“Början av sommaren bjuder ännu på många fina upplevelser i form av häckande fåglar, t.ex. svarthakedoppingen och höksångaren häckar i tiotals par på ön. Det är synd för turisterna av den ”normala” turistsäsongen, att mycket av den ändlöst rika ljudvärlden av fågelsjungandet, som ännu i första halvan av juni är i toppen, börjar lugna sig då turismens högsäsong börjar vid midsommar. ”Hundra näktergals konserter” har då blivit av.

Höstsäsongen för fågelskådningen börjar i augusti med sparvhökinvasionen samt andra rovfåglar, och vandrande och flyttande tättingar som riktande västerut sprider sig som ett glest nät över västra bergen av Kökar. Höstflyttningen kan också slumpartigt bjuda på Svartnäbbad islomen, Pilgrimsfalken, Tretåig mås, Större piplärkan, Taigasångaren, och mot vintern blir västra hällarna bemannade av arktiska Skärsnäpporna som landar där för att övervintra ända tills sjön går i is – som det nuförtiden inte alltid gör på Kökar. En naturväns vinterdag i utskärgårdens grafiska landskap uppfriskas också med de många fina sjöfåglarna som befinner sig där ända till isen kommer.”

En Mandarinand i vattnet utanför Kökar skola våren 2017

En Mandarinand i vattnet utanför Kökar skola våren 2017

Antons

“Jag själv har kunnat njuta av Antons service året om sedan 1980-talet när Antons renoverades med extra värmeisolering. Då blev det också dags att börja komma till Antons för att fågelskåda under vinterperioden. Före det gjorde jag och mina Åbo kompisar den mest vilda exkursionen i mitten av 1970-talet då vi övernattande i den kalla väntestugan i Harparnäs. Nu i det förbättrade omständigheterna är det av stort nöje att se hur flyttningen under milda vintrar nästan smälter in med början av vårflyttningen och vara på plats samtidigt vid de första tecknen av våren. Det är en gemensam tanke av grupperna jag har hämtat till Antons och Kökar under vinterperioden, att det är något annorlunda, sådant som man inte kan uppleva utan att vara där, mitt i naturen. Naturen då den är som blekast, enklast och vackrast. Kanske ni kan hitta era högsäsonger i andra perioder, men Antons är öppet också då!”